ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

เลขที่ 161 ถนนคำแม่นาง-ดอนสะฝาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 042-530876

Email : 6481103@dla.go.th saraban@nongson.go.th

Share: