Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 วันผู้สูงอายุตำบลหนองซน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ภาพการสอบคัดเลือกในวันที่10มกราคม2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

วันนี้วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ท่านนายกเกษม สมสู่ นายก อบต. หนองซน นายมงคล ไหลครบุรี นายคำผอง โมธรรม รองนายกฯ นายพนม เชิดสะภู เลขาฯ รองปลัดฯจีระศักดิ์ ศิริสานต์ รักษาการปลัด อบต.หนองซน ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หนองซน สมาชิก อบต.หนองซน พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลหนองซน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นำโดย นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน และคณะผู้บริหาร นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นายวิชัย โมธรรม กำนันตำบลหนองซน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน และชาวตำบลหนองซนร่วมขบวนในงานประเพณี “บุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน เยี่ยมยามกันที่นาทม” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...