โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่25-31 พ.ค.2566
นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เวทีประชาคม)ประจำปี2566 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

Admin Nongson

Share: