วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารโดย นายเกษม สมสู่​ นายก อบต. นายมงคล​ ไหลครบุรี รองนายก อบต. นายพนม เชิดสะภู เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยนายสรพงษ์ ศรีวรชัย ผู้​อำนวย​กา​รกองช่าง และ น.ส.กาญจนา​ สงเคราะห์​ นิติกร​ ได้ส่งมอบสถานี​สูบน้ำ​ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำแม่นาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการ

Admin Nongson

Share: