ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของ และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ. 2565)

เอกสาร
เอกสาร 2
เอกสาร 3

Admin Nongson

Share: