ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากเหตุฝนตกลมกระโชกแรง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นำโดยนายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน พร้อมด้วยนายวิชัย โมธรรม กำนันตำบลหนองซน นายคำผอง โมธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากเหตุฝนตกลมพัดกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ในพื้นที่ตำบลหนองซน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 จำนวน 6 หลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

Share: