โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ร่วมกับ รพสต.ตำบลหนองซน อสม.ในพื้นที่ ได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านหนองซน หมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน

Admin Nongson

Share: