วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เวทีประชาคม) บ้านชัยมงคล หมู่7 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Admin Nongson

Share: