วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 20.00 น. นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นายพนม เชิดสะภู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน และร่วมกับนายเจตพล จิตรจักร์ สมาชิกสภา อบต.หนองซน หมู่ที่ 10 ร่วมโครงการทบทวน เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซน

Admin Nongson

Share: