วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เวทีประชาคม) บ้านโนนสะอาด หมู่12 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Admin Nongson

Share: