วันที่ 18มิถุนายน 2567 นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เวทีประชาคม) บ้านคำแม่นางหมู่2และหมู่4 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Admin Nongson

Share: