วันที่17มิถุนายน2567 เวลา 08.30น. นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองซน ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาดีวิทยา พร้อม อสม. หมู่5และหมู่14 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ.บ้านนาดีหมู่5และหมู่14

Admin Nongson

Share: