วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “โถสุขภัณฑ์ ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงวัย”

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “โถสุขภัณฑ์ ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงวัย” เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงโถสุขภัณฑ์ ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพน โดยได้ดำเนินการมอบโถสุขภัณฑ์ให้กับพื้นที่อำเภอบ้านแพงและอำเภอนาทม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. หอประชุมอำเภอบ้านแพง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน (จำนวน 24 ราย) 2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม (จำนวน 50 ราย) 3. หอประชุมเทศบาลตำบลนาทม อำเภอนาทม อำเภอนาทม (จำนวน 89 ราย) รวมส่งมอบโถสุขภัณฑ์ ในวันนี้ 163 ราย รวมส่งมอบโถสุขภัณฑ์ สะสม 905 ราย จากเป้าหมายทั้งสิ้น 2,492 ราย โดยส่วนที่เหลือจะดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านนี้ปลูกผักกินเอง ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม

Share: