วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ❤️องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นำโดยนายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองซน ร่วมกิจกรรม Fun Run ฮักนาทม กลมเกลียว ณ ที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Share: