ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศรับสมัครสอบ-อบต-หนองซน
Share: