ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของ และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่2
Share: