วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. น.ส.จุฑารัตน์ วงษา (หัวหน้าสำนักปลัด) น.ส.กาญจนา สงเคราะห์ (นิติกร) และนายวีระธรรม โด่งดัง (นักจัดการงานทั่วไป) ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากยางพารา บ้านคำแม่นาง ม.2

Admin Nongson

Share: