ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู-ม.5
Share: